Kiropraktik

Kiropraktik

Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder att behandla med händerna.

 

Kiropraktorns arbetssätt är troligtvis lika gammal som människan. Under århundraden har det funnits olika typer av behandlare som haft kunskapen att behandla ryggradens kotor med olika tekniker. I vissa befolkningsgrupper har barn sprungit barfota på ryggen hos sina uttröttade föräldrar efter en dags hårt arbete.

 

Redan 500 f Kr finns dokumentation om ”kiropraktorns” arbetssätt. Hippocrates som grundade den europeiska medicinen beskrev hur man på olika sätt kunde behandla ryggraden för att minska smärta.

Omkring år 1895 grundades den första kiropraktorskolan av D.D Palmer. Den första utbildningen pågick under 2 veckor och kostade 500 dollar. Runt 1911 hade utbildningen till kiropraktor en längd av 1 år. Idag har kiropraktiken utvecklats till att bli den tredje största primärvårdsgruppen i västvärlden efter läkare och tandläkare.

Utbildningen till kiropraktor är en 5 årig högskoleutbildning. Du kan studera till kiropraktor på skolor med godkänd högskoleutbildning i USA, Canada, Schweiz, Spanien, Danmark, Frankrike, England och Australien.

 

Vad är kiropraktik?

Kiropraktik är idag ett primärvårdsgivande yrke som omfattar diagnostik, behandling och förebyggande vård av besvär från ryggraden och andra leder. Kiropraktik är medlem i WHO världshälsoorganisationens organ för medicinsk vetenskap. Det krävs att yrkeskåren uppvisar hög säkerhet och dokumenterad vetenskaplig effekt för att få detta erkännande.

 

Vill du läsa mer om kiropraktik?

Läs mer om kiropraktik på Wikipedia
Läs om kiropraktik på LKR.se