Om oss

Harry Jansson

Leg. kiropraktor Harry Jansson är specialiserad i diagnos och behandling av långvariga/kroniska besvär i rörelseapparaten (ryggraden och andra leder) när varken sjukskrivning eller annan behandling hjälpt.

 

Kliniken finns i Farsta Centrum, en ryggklinik med specialistvård uppbyggd kring ett multidisciplinärt helhetskoncept. Harry Jansson har tidigare varit verksam på Nynäshamns samt Nacka sjukhus.

 

Ett viktigt mål för Harry är att så många patienter som möjligt ska kunna återgå till ett normalt aktivt och yrkesverksamt liv.
Verksamheten karakteriseras av ett starkt engagemang och en ständig vilja att utvecklas.

 

Vid undersökning av ryggraden eller andra leder är dysfunktionen (nedsatt funktion) ett av de vanligaste problemen som kiropraktor Harry Jansson finner hos sina patienter. Kiropraktor Harry Jansson räknar med att ca 90% av patienterna med smärta från rörelseapparaten har dysfunktioner. Vanligtvis diagnostiseras dessa besvär som ospecifik (diffus) smärta och får ofta felaktig diagnos och behandling.

 

Med god kunskap om dessa problem kan man med aktiv rehabilitering uppnå förbättrad funktion och minskad smärta.

Viktigt att notera är att många problem som kiropraktor Harry Jansson undersöker följer vissa mönster. Med kunskap om dessa besvärsmönster (kedjereaktioner) finns det goda möjligheter att behandla det primära felet (nyckelstörning) från början vilket leder till ett snabbare behandlingsresultat och en mer ekonomisk behandling. Förbättrad funktion och minskad smärta möjliggör fortsatt positiv rehabilitering och dess planering.

 

En vanlig fråga från patienten är – Vad orsakar dessa besvärsmönster (kedjereaktioner)?
Naturligtvis är störningarna orsakade av vår hållning i stående som är väldigt instabil.
Vår kropp ska balanseras av fötterna, bäckenet, skulderbladen och övre delen av nacken. Obalans i muskulaturen i dessa områden måste kompenseras av ökad spänning i andra muskler för att hålla oss i upprätt position. Dessa spänningar i muskulatur leder till dysfunktioner och eventuellt smärtor.

 

God aktivering av det stabiliserande muskelsystemet är därför nyckeln till god funktion av ryggraden och andra leder, avslutar Harry Jansson.